Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Cyrsiau Sgiliau

Ionawr 22

Cyrsiau Sgiliau Byr y Sefydliad Codio

Chwilio i uwchsgilio, ailsgilio neu ailhyfforddi? Beth am ystyried ein casgliad o gyrsiau sgiliau rhaglennu? Maen nhw'n rhad ac am ddim i ddysgwyr a byddant yn eich helpu i adeiladu eich sgiliau technegol. Rydym yn gweithio gyda phob prifysgol yng Nghymru i ddarparu'r cyrsiau yn rhithwir ac yn gorfforol. Bydd manylion y cyrsiau ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Wrecsam Glyndwr, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe a'r Brifysgol Agored yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Dyluniwyd y cyrsiau datblygu hyn i'ch helpu adeiladu sgiliau a gwybodaeth â gofyn cyson i'ch helpu eich cynnydd.

Rhaglennu Python 1

Lleoliad: Hybrid – Prifysgol Abertawe ac ar-lein
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiad dechrau:
22 Ionawr 2024
Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Pris: Rhad ac am ddim

Mwy o Wybodaeth:
Disgrifiad Cwrs

Mae Python wedi bod yn tyfu'n gyson mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf fel yr iaith raglennu o ddewis ar gyferrhaglenwyr cychwynnol a datblygwyr meddalwedd profiadol. Mae hyn oherwydd ei gystrawen glir a rhwyddineb wrth ddatblygu a chynnal cod.

Mae'r modiwl hwn yn dysgu hanfodion rhaglennu yn Python. Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau ar gyfer ysgrifennu a dadfygio rhaglenni syml gan ddefnyddio cysyniadau rhaglennu sylfaenol. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth o algorithmau a sut i'w datblygu.

Hanfodion Dysgu Peiriant

Lleoliad: Hybrid Abertawe
Lefel: Dechreuwyr
Dyddiad cychwyn: 22 Ionawr 2024

Amser cyswllt: Un noswaith yr wythnos, 10 wythnos
Pris: Rhad ac am ddim

Mwy o Wybodaeth:
Disgrifiad Cwrs

Yn y maes dysgu peiriant, sy'n tyfu'n gyflym, mae galw cynyddol am wybodaeth yn y pwnc. Cyn bo hir byddwn yn gweld offer sy'n cael eu pweru gan ddysgu peiriant yn dod yn fwy cyffredin ar gyfer sefydliadau a bywyd bob dydd. Mae’r modiwl hwn yn archwilio hanfodion dysgu peiriant, gan amlinellu ei darddiad mewn AI clasurol, ac yna creu offer sy’n defnyddio data i ddatrys amrywiaeth o dasgau mewn lleoliad ymarferol.

Cysylltwch â m.moller@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth.

 

MANYLION

Dyddiad
Ionawr 22
Event Categories:
,
Website:
https://www.technocamps.com/en/ioc-bootcamps/

Lleoliad

Prifysgol Abertawe, Technocamps
Ail Llawr, Adeilad Margam, Campws Singleton
Abertawe, SA2 8PP
Mae'r Partner Arweiniol, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig rhif. 1138342 a Chwmni Siarter Brenhinol rhif. RC000639