We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Mae Game of Codes yn ôl unwaith eto!

Cyhoeddwyd: 22 November 2019

Mae'r gystadleuaeth (sydd bellach yn ei 5ed flwyddyn) yn rhoi cyfle i ddisgyblion o bob rhan o'r wlad ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gweithio mewn tîm. Mae Game of Codes yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc ddysgu popeth am raglennu, wrth weithio ar broblem bywyd go iawn. Gwella eu gwybodaeth am raglennu cyfrifiadurol mewn ffordd hwyliog a dyfeisgar.


Yr her yw i greu darn o feddalwedd gan ddefnyddio Dinasoedd Clyfar fel thema: Cymdeithas, Iechyd, a Lles.


Gwahoddir y timoedd ar y rhestr fer i fynychu’r diwrnod gwobrwyo'r gystadleuaeth yn Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd ar ddydd Mercher 18ed o Fawrth 2020, lle bydd gan bob tîm y cyfle i arddangos ei ymgais i academyddion a beirniaid gwadd. Bydd yr ymgeisiadau gorau yn derbyn gwobrau a bydd pob tîm yn derbyn Tystysgrif Presenoldeb.


http://bit.ly/3GameOfCodes2020Welsh

http://bit.ly/GameOfCodes2020EnglishY newyddion diweddaraf

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Adnoddau Dysgu a seminarau ar-lein ar gyfer blynyddoedd 12 a 13.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342