CS101: Algorithmau I

Joseph Mearman CS101, Adnoddau ar gyfer Athrawon Uwchradd, Lefel Uwchradd

Mae’r gweithdy hwn yn datblygu gallu myfyrwyr i ddadelfennu prosesau cymhleth trwy ddefnyddio siartiau llif a chyfarwyddiadau cam wrth gam. Yna cymhwysir y sgiliau hyn i ddatrys cwestiwn ar ffurf TGAU Rhifedd ac archwilir enghreifftiau o algorithmau a ddefnyddir yn gyffredin.

CS101: Greenfoot

Joseph Mearman CS101, Adnoddau ar gyfer Athrawon Uwchradd, Lefel Uwchradd

Mae’r gweithdy hwn yn datblygu gwybodaeth myfyrwyr am raglennu gwrthrychau, gan ganolbwyntio ar amgylchedd Greenfoot yn Java. Trwy greu cyfres o gemau, bydd myfyrwyr yn cryfhau eu dealltwriaeth o sut mae rhaglenni sy'n canolbwyntio ar wrthrychau wedi'u strwythuro.