We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

PyShop

Mae'r rhaglen Py Shop yn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r gallu i raglennu yn Python gan ddechrau o'r pethau sylfaenol cyn ymdrin â phynciau mwy cymhleth. Trwy gydol y rhaglen bydd myfyrwyr yn datblygu system siop gyflawn.               

   

Adnoddau

PyShop
Resource

Mae'r rhaglen Py Shop yn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r gallu i raglennu yn Python gan ddechrau o'r pethau sylfaenol cyn ymdrin â phynciau mwy cymhleth. Trwy gydol y rhaglen bydd myfyrwyr yn datblygu system siop gyflawn.


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342