Astudiaeth Achos: Ben Dodd

adminAstudiaeth Achos, Workshops & Events Case Study

Mae'n gyffredin meddwl unwaith y bydd gennych swydd amser llawn, bod eich addysg yn dod i ben. Credwn fod dysgu yn broses barhaus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg o'ch bywyd. Rydym yn gweithio gyda llawer o bobl anhygoel sydd wedi cael eu hysbrydoli gan eu gwybodaeth newydd o Gyfrifiadureg ac wedi cymhwyso'r sgiliau hyn i'w bywydau bob dydd.

Arweiniodd y gystadleuaeth at fwy o weithgareddau, a buan iawn yr oedd wedi gwirioni, gan gymryd rhan mewn gweithdai yn rhan o'i gwricwlwm ysgol. Datblygodd angerdd am raglennu a roboteg, ac roedd hyn yn rhywbeth y gallai ei drosglwyddo i aelodau iau'r ysgol. Nid yn unig y trosglwyddodd faton y gystadleuaeth, roedd hefyd yn gallu hyfforddi a mentora disgyblion iau, gan gynnig cymorth ac arweiniad i helpu i barhau â'r etifeddiaeth y helpodd i'w chreu. Mae ei ysgol yn parhau i gystadlu, ac mae ei thimau yn cyrraedd y rowndiau terfynol cenedlaethol yn rheolaidd.

Mae Ben wedi mynd ymlaen â'i angerdd am gyfrifiadureg, ac ar hyn o bryd mae wedi cofrestru ar gwrs gradd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n awyddus dros ben i 'roi yn ôl' ac ysbrydoli pobl ifanc fel ef ei hun sydd â dim neu fawr ddim dealltwriaeth o sut i droi diddordeb mewn cyfrifiaduron a roboteg yn yrfa bosibl. Mae wedi parhau i weithio gyda'r tîm Technocamps fel Uwch-lysgennad, gan helpu mewn gweithdai, clybiau codio, a chefnogi'r Prosiect mewn digwyddiadau a gweithgareddau hyrwyddo.

Mae hefyd yn sylweddoli bod gan ei radd mewn Cyfrifiadureg y potensial i agor llawer o ddrysau iddo yn y dyfodol a bod yna lawer o lwybrau gyrfa gwahanol y gallai eu cymryd. Fel egin entrepreneur (yn ogystal â gwyddonydd cyfrifiadurol!), Mae'n awyddus i ddechrau ei gwmni ei hun yn seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial a delweddu data. Beth bynnag sydd yng nghôl y dyfodol, dymunwn yn dda iddo. A phwy a ŵyr... Efallai fod Technocamps wedi ysbrydoli'r aml-filiwnydd technolegol nesaf!

“Roedd rhaglennu a roboteg yn frawychus iawn i mi ar y dechrau. Roeddwn i'n meddwl bod yn rhaid i mi aros tan y Brifysgol i ddechrau dysgu – newidiodd Technocamps hynny i mi. Roedd yn gyflwyniad gwych i Gyfrifiadureg, ac fe helpodd fi i wella fy sgiliau rhaglennu wrth i mi symud ymlaen trwy'r ysgol.”