Astudiaeth Achos: Derek Leung

adminAstudiaeth Achos, Newyddion, Workshops & Events Case Study

Mynychodd Derek Ysgol David Hughes, lle cynhaliodd Technocamps sawl gweithdy ar gyfer diwrnodau sgiliau. Cymerodd Derek ran mewn nifer o weithdai Technocamps, ac roedd un ohonynt yn cynnwys defnyddio cod i gynhyrchu blociau a newid amgylchedd Minecraft, a ysbrydolodd ddiddordeb Derek mewn Cyfrifiadureg.

Roedd Derek hefyd yn rhan o gystadleuaeth Technocamps a gynhaliwyd yn Venue Cymru, lle creodd ei dîm robot ysgubol mwyngloddio gyda Lego Mindstorms. Ar ôl hynny, bu’n rhaid i’r tîm ei dynnu i lawr, ailadeiladu ac ailraglennu’r robot i ddawnsio i fideo cerddoriaeth Gangnam Style!

Ar ôl y gweithdai, roedd Derek yn gyffrous iawn i ystyried y math o bethau y gallai eu creu pe bai'n gwybod sut i raglennu. Ar ôl siarad â'i athro TGCh, cafodd ei annog i ddysgu mwy am Scratch a chystadlu yng nghystadlaethau Technocamps. Ar ôl gwneud un gystadleuaeth, roedd yn teimlo llawer mwy gwybodus am yr hyn yr oedd rhaglenni'n ei olygu. 

Yna penderfynodd astudio’r pwnc ar lefel gradd ym Mhrifysgol Manceinion, lle dysgodd sut i raglennu yn Java, Python ac ychydig o Iaith Assembly. Yna trosglwyddodd i gwrs Peirianneg Fecanyddol, lle dysgodd sut i raglennu yn MATLAB a G-Code ar gyfer peiriannau CNC.

Ar ôl gwneud cymaint â rhaglennu, nod Derek yw dilyn gyrfa sydd o leiaf yn rhannol gysylltiedig â hi. Ar hyn o bryd, mae wedi bod yn edrych ar roboteg, a fydd yn cynnwys llawer o raglennu, ac mae meddwl cyfrifiadol wedi bod yn sgil sydd wedi ei helpu trwy lawer o broblemau mathemategol a pheirianneg cymhleth, felly bydd yn rhywbeth y mae'n ei ddefnyddio bron yn ddyddiol.

"Cyn mynychu gweithdai Technocamps, doedd gen i ddim syniad bod rhaglennu yn rhywbeth y gallwn fod wedi ei ddilyn.”

[Mae cronfeydd yr UE yn cael effaith gadarnhaol ar bobl, busnesau a chymunedau ledled Cymru trwy godi sgiliau a helpu pobl i weithio. Cefnogwyd prosiect Technocamps gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.]