Newsbyte: Haf 2021

adminNewyddion, Newyddion a Digwyddiadau, Cylchlythyr

Croeso i'n cylchlythyr Haf 2021. Rydyn ni dros hanner ffordd trwy'r flwyddyn yn barod! Bydd ail hanner y flwyddyn hon yn cynnwys ein Hacademi STEM, ein Cynhadledd Addysg a mwy o weithdai STEM mewn ysgolion ledled Cymru - i gyd yn gorfforol (gobeithio!). Fel bob amser, os oes unrhyw beth y gallen ei wneud i chi - fel athro, busnes neu riant - rhowch wybod i ni. Yn y cyfamser, dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol (@technocamps) i weld diweddariadau ar ein gwaith...