Free ‘earn while you learn’ Degree Apprenticeship for employees in Wales

adminNewyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Degree Apprenticeship

Mae tymor nesaf ein rhaglen Prentisiaeth Gradd yn dechrau ym mis Medi 2021! Dyma'ch cyfle i ennill BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol heb adael cyflogaeth (na thalu ceiniog).

Mae ein rhaglen Gradd-brentisiaethau yn cyfuno dysgu academaidd traddodiadol mewn amgylchedd Prifysgol â phrosiectau seiliedig ar waith sy'n eich galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth academaidd newydd i'ch rol yn y gweithle. Mae'r rhaglen arloesol hon yn eich galluogi i ennill arian a dysgu – i aros mewn cyflogaeth lawn-amser ac ennill gradd BSc (Anrh), sy'n rhoi eich addysg academaidd yng nghyd-destun amgylchedd y gweithle.

Ariennir y cyrsiau'n llawn, gyda chymorth gan Sefydliad Codio yng Nghymru a Llywodraeth Cymru trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae'r Sefydliad Codio yng Nghymru yn bartneriaeth fawr a arweinir gan Prifysgol Abertawe, sy'n rhan o'r Sefydliad Codio Cenedlaethol yn Lloegr. Fe'i sefydlwyd i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau digidol a nodwyd yn y gweithlu ac i feithrin y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr digidol. Mae ein rhaglen Gradd-brentisiaethau, a ragwelwyd yn wreiddiol fel ffordd i helpu i unioni 'prinder sgiliau' ym maes Cyfrifiadureg yng Nghymru, yn hynod o boblogaidd, ac mae yna gyrsiau Cyfrifiadureg yn cael eu cynnig (neu wrthi'n cael eu datblygu) ym mhob Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru.

Mae rhaglenni fel arfer yn rhedeg am un diwrnod yr wythnos dros gyfnod o dair blynedd (yn aml dros brynhawn/gyda'r nos) sy'n gofyn am ½ diwrnod o waith bob wythnos, gyda myfyrwyr yn treulio 80% o'u hamser ar gyfartaledd gyda'u cyflogwyr ac 20% yn gweithio tuag at eu gradd yn y Brifysgol.

Rwy’n ddiolchgar iawn am y rhaglen a’r holl staff dan sylw. Mae llawer o feddwl wedi mynd i mewn i'r rhaglen hon, ac mae'n amlwg bod technoleg ac addysgu wedi dod yn bell iawn! Wnes i erioed feddwl y byddai byth yn cael fy nerbyn i brifysgol ac felly mae'r cyfle yn anhygoel. Diolch i chi gyd!” – Cheralyn Nadal, graddedig 2021

Rhan fwyaf heriol y cwrs oedd cychwyn, roeddwn i’n ofni fy mod i’n mynd i edrych yn ffôl mewn ystafell llawn athrawon deallus a chymwys. Roeddwn i’n hollol anghywir - roedd pobl fwy galluog yno, ond nid oeddwn i’n teimlo fel na ddylwn i fod yno o gwbl. Os ydych chi'n ei ystyried, ewch amdani! Dydych chi byth yn gwybod i ble y gallai arwain. Mae dod ar draws Technocamps wedi trawsnewid fy mywyd.” – Sarah Clarke, graddedig 2021