Bwtcamps Sgiliau'r Sefydliad Codio

Megan ChickNewyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Chwilio i uwchsgilio, ailsgilio neu ailsgilio? Beth am ystyried ein casgliad o gyrsiau sgiliau rhaglennu?

Mae ein cyrsiau sgiliau, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Codio yng Nghymru yn rhad ac am ddim i ddysgwyr a byddant yn eich helpu i adeiladu eich sgiliau technegol. Rydym yn gweithio gyda phob prifysgol yng Nghymru i ddarparu'r cyrsiau yn rhithwir ac yn gorfforol. Bydd manylion y cyrsiau ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Wrecsam Glyndwr, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe a'r Brifysgol Agored yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Mae'r cyrsiau byr datblygiad proffesiynol hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i adeiladu sgiliau a gwybodaeth y mae galw amdanynt i'ch helpu i symud ymlaen. Fe'u dysgir gyda dull cyfun - gyda rhai dosbarthiadau'n cael eu haddysgu ar y campws a rhai yn cael eu haddysgu'n rhithwir. Bydd angen ymrwymiad o un noson yr wythnos ar gyfer pob cwrs am gyfres o 10 wythnos, a bydd dysgwyr yn ennill credydau gan y Brifysgol ar ôl cwblhau pob cwrs. Bydd nifer o gyrsiau ar gael, wedi'u hanelu at ddechreuwyr a'r rhai sydd â mwy o brofiad.