Cystadleuaeth Roboteg Technocamps 2022

adminCystadleuaeth, Digwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

CYSTADLEUAETH AR GAU

Mae ein Cystadleuaeth Roboteg 2022 mewn partneriaeth â'r RAF!

Thema'r gystadleuaeth yw Archwilio'r Anhysbys, a bydd disgyblion o bob rhan o Gymru yn cael eu herio i ymchwilio i diriogaeth ddigymar i ddylunio a chreu robot sy'n gallu archwilio tir newydd, fel planedau, jynglau a'r anialwch. Yn eu timau, dylai'r cyfranogwyr ystyried a all y robot gydnabod ei leoliad, cyfathrebu â bodau eraill ac a yw'n unigryw yn ei sgiliau.

Gwahoddir cyfranogwyr i weithio fel grwpiau (o hyd at 6) ar brototeip y gellir eu hadeiladu gan ddefnyddio unrhyw galedwedd neu gitiau sydd ar gael iddynt. Gofynnir iddynt hefyd ddylunio poster A3 a fideo ar gyfer eu prototeipiau a fydd yn cael eu defnyddio fel rhan o'u cyflwyniad i'r beirniaid ar ddiwrnod olaf y gystadleuaeth. Gall Technocamps fenthyg pecyn Roboteg LEGO i ysgolion ei ddefnyddio i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, a chynnig hyd at 2 weithdy ar ddefnyddio'r citiau hyn i'w helpu i ymgyfarwyddo â sut mae'r robotiaid yn gweithio a'r hyn y gallant ei wneud.

Bydd diwrnod olaf y gystadleuaeth yn cynnwys grwpiau yn creu byrddau arddangos ar gyfer eu prototeipiau, yn cyflwyno i banel o feirniaid ac yn ateb unrhyw gwestiynau dilynol, yn ogystal â her fyw lle rhoddir amser i gyfranogwyr addasu eu creadigaethau i gwblhau a tasg newydd a fydd yn cael ei datgelu ar y diwrnod. Bydd y tîm orau yn derbyn gwobr!

Bydd y rownd derfynol yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 30ain Mehefin 2022 ym Mhrifysgol Abertawe.