GiST: Digwyddiad Arbennig ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ym mis Mawrth, rydyn ni'n cynnal dau ddigwyddiad GiST (Merched mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg) arbennig ar gyfer dysgwyr yn Ne a Gogledd Cymru.

It is widely recognised that girls are underrepresented in STEM industries, and we aim to redress the balance. We offer clubs and seminars, exclusively to girls through our GiST (Girls into STEM) Cymru programme. In this way, we hope to reach girls who have not previously considered STEM as an option, and encourage them towards careers in STEM.

Rydyn ni'n gwahodd dysgwyr ym Mlwyddyn 9 i ymuno â ni yn Arena Abertawe a Venue Cymru am ddiwrnod o STEM, gan gynnwys trafodaethau ysbrydoledig gan Fenywod mewn STEM a thaith thywys dechnolegol a heriau tîm. Yr amcan yw annog pobl ifanc i ddysgu am effaith menywod mewn STEM a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Os hoffech chi gofrestru eich dosbarth am ddim, cysylltwch am ragor o fanylion:

Noddir y digwyddiadau hyn gan Admiral.