Game of Codes 2023: Iechyd a Lles

adminCystadleuaeth, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Mae ein cystadleuaeth godio flynyddol i ddysgwyr yng Nghymru yn ôl! Eleni, rydyn ni'n gofyn i ymgeiswyr greu darn o feddalwedd gyda'r thema Iechyd a Lles.

Mae ein cystadleuaeth raglennu Game of Codes yn cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm wrth wella eu gwybodaeth am raglennu cyfrifiadurol mewn ffordd hwyliog a dyfeisgar.

Yr her yw creu darn o feddalwedd o dan y thema Iechyd a Lles. Gallai enghreifftiau gynnwys gemau i ddysgu pwysigrwydd bywyd iach, apiau i helpu pobl gyda'u lles, gemau Scratch i ddysgu effeithiau ymarfer corff, byd yn Minecraft i gynrychioli amgylchedd tawel ar gyfer lles, neu rywbeth sy’n ein helpu i ddysgu am fwyta'n iach mewn ffordd newydd, hwyliog.

Rhaid bod gan y feddalwedd ddyluniad gwreiddiol ar ffurf gêm, gwefan, ap, cwis neu animeiddiad. Gellir defnyddio unrhyw iaith codio i greu’r meddalwedd (e.e. Scratch, Python, Java, Visual Basic, App Inventor neu HTML), a gallwch ddefnyddio’r Raspberry Pi neu’r BBC micro:bits sydd gennych yn eich ysgol.

Gallwch gystadlu fel tîm neu fel unigolyn. Rhaid i bob cynnig ddarparu cyswllt athro (neu arweinydd clwb/rhiant) a chael cefnogaeth eu hysgol cyn gofrestru. Nid oes cyfyngiad ar nifer y timau/unigolion y gall ysgol gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Cofrestriadau Tîm
Yn ystod y cyfnod cyn y gystadleuaeth, gall grwpiau yn eich dosbarth ysgol, disgyblion o'ch ysgol gynradd leol neu'ch Technoclub cyfan gyfrannu at ddatblygiad eich meddalwedd. Ond, ar gyfer rownd derfynol y gystadleuaeth, bydd angen i chi enwebu tîm o ddau i chwech o bobl o'r ysgol a allai fynychu'r gystadleuaeth olaf a'r diwrnod gwobrwyo. Mae'n bwysig bod gan y grŵp gallu cymysg. Dim ond ceisiadau tîm fydd yn cael eu derbyn i'r gystadleuaeth a rhaid i bob cais tîm ddarparu cyswllt athro (neu arweinydd clwb) a chael cefnogaeth eu hysgol, cyn cystadlu. Nid oes cyfyngiad ar nifer y timau y gall ysgol gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
– Name of the project
– Aim of the project – Who is it for?
– Team members
– How the software was created (e.g. What language did you use?)
– Evidence of your software (e.g. Screenshots, software file or photos of the final product)
– Design of the project (e.g. What did it look like before you started coding? Did you have any characters?  How did you decide what the project was going to achieve?)
– Reflection (How did you make decisions as a team?  What was the responsibility of each team member? What steps did you take to make the software?  Did you make any changes and if so, what changes? What did you learn when creating the final project?)

Cofrestriadau Unigol
Dylai unigolion gyhoeddi cyflwyniad poster sy'n cynnwys y canlynol:
– Name of the project
– Aim of the project – Who is it for?
– How the software was created (e.g. What language did you use?)
– Evidence of your software (e.g. Screenshots, software file or photos of the final product)
– Design of the project (What did it look like before you started coding? Did you have any characters? How did you decide what the project was going to achieve?)
– Reflection (How did you make decisions? What steps did you take to make the software?  Did you make any changes and if so, what changes did you make?  What did you learn when creating the final project?)

Cofiwch wrth greu eich meddalwedd, mae'n hanfodol ystyried y canlynol:
– A yw eich meddalwedd yn arloesol? A yw'ch meddalwedd yn arloesol? A fydd pobl eisiau ei ddefnyddio? Allwch chi gyrchu meddalwedd debyg ar y farchnad? Beth sy'n gwneud eich meddalwedd yn wahanol? Pam fyddai rhywun eisiau defnyddio'ch meddalwedd?
– Pwy yw cynulleidfa eich meddalwedd a sut fyddech chi'n eu targedu? Er enghraifft, os yw'ch gêm feddalwedd wedi'i thargedu at bobl yn eu harddegau, sut y byddwch chi'n sicrhau eu bod am ddefnyddio'r feddalwedd?
– Byddwch yn greadigol! A gwnewch yn siwr bod eich meddalwedd yn edrych yn hwylus

Dyddiadau Allweddol:
Rhaid cofrestru gan ddefnyddio'r ffurflen isod a'i hanfon at gameofcodes@technocamps.com gyda'r llinell bwnc Technocamps Game of Codes Competition erbyn 4pm ar Ddydd Llun 6ed Mawrth 2023
– Shortlisted entries will be notified on Ddydd Llun 13eg Mawrth 2023