Rhaglen DPP Ardystiedig Rhad ac Am Ddim i Athrawon Ysgol Gynradd yn dechrau Hydref hwn!

Paige JenningsDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Rydym yn falch i cyhoeddi ein rhaglen DPP ar gyfer athrawon ysgol gynradd sydd ar y gorwel yr hydref yma! Nod y rhaglen am ddim hon yw i gwella gwybodaeth athrawon am Gyfrifiadureg a Meddwl rhesymegol a'u helpu i gymhwyso'r sgiliau hyn yn yr ystafell ddosbarth ac ar draws yr ysgol.

Yn dilyn llwyddiant sesiynau rhithiol llynedd, rydym yn falch o lansio ein rhaglen DPP yn Hydref. Mae'r sesiynau hyn yn cysylltiedig â'r APT ac yn gweithio ar draws Meysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd.

Bydd y cwrs DPP nesaf yn rhedeg yn ôl y canlynol:

10 x sesiwn rhithiol 2 awr

1. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 12fed Medi
2. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 19eg Medi
3. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 26ain Medi
4. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 3ydd Hydref
5. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 10fed Hydref
6. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 17eg Hydref
7. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 24ain Hydref
8. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 7 Tachwedd
9. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 14eg Tachwedd
10. 3:45 yp i 5:45 yp, dydd Iau 21 Tachwedd 

Sylwch nad oes sesiwn yn ystod hanner tymor ar ddydd Iau, 31ain o Hydref.

I gofrestru e-bost usw@technocamps.com. usw@technocamps.com.

“Mae’r cwrs wedi bod yn ardderchog! I ddechrau roeddwn i’n ei chael hi’n anodd ond pan ddechreuais i ddefnyddio fy ngwybodaeth newydd yn yr ystafell ddosbarth, roedd yn hawdd i'w gofio!”

Byron Hopkin