CS101: Greenfoot

Joseph Mearman CS101, Adnoddau ar gyfer Athrawon Uwchradd, Lefel Uwchradd

Mae’r gweithdy hwn yn datblygu gwybodaeth myfyrwyr am raglennu gwrthrychau, gan ganolbwyntio ar amgylchedd Greenfoot yn Java. Trwy greu cyfres o gemau, bydd myfyrwyr yn cryfhau eu dealltwriaeth o sut mae rhaglenni sy'n canolbwyntio ar wrthrychau wedi'u strwythuro.