I Ddechrau

Megan Chick Pecynnau Gweithgareddau, Gweithgareddau Uwchradd, Pecynnau Gweithgaredd Uwchradd, Lefel Uwchradd

This pack will help you get started, with instructions on how to install things! What you’ll need: – Internet access – Computer access Getting Started with Python Getting Started with Greenfoot Here, we go through two methods to getting started with Python: – using the website https://app.edublocks.org/#python – installing Python and IDLE on a computer. This can be found at … Read More

CS101: Greenfoot

Joseph Mearman CS101, Adnoddau ar gyfer Athrawon Uwchradd, Lefel Uwchradd

Mae’r gweithdy hwn yn datblygu gwybodaeth myfyrwyr am raglennu gwrthrychau, gan ganolbwyntio ar amgylchedd Greenfoot yn Java. Trwy greu cyfres o gemau, bydd myfyrwyr yn cryfhau eu dealltwriaeth o sut mae rhaglenni sy'n canolbwyntio ar wrthrychau wedi'u strwythuro.