CS101: Algorithmau I

Joseph Mearman CS101, Adnoddau ar gyfer Athrawon Uwchradd, Lefel Uwchradd

Mae’r gweithdy hwn yn datblygu gallu myfyrwyr i ddadelfennu prosesau cymhleth trwy ddefnyddio siartiau llif a chyfarwyddiadau cam wrth gam. Yna cymhwysir y sgiliau hyn i ddatrys cwestiwn ar ffurf TGAU Rhifedd ac archwilir enghreifftiau o algorithmau a ddefnyddir yn gyffredin.

Y Bluen Wen

Megan Chick Lefel Gynradd, Adnoddau i Athrawon Ysgol Gynradd

Accompanies the Theatr na nÓg production. Learn all about World War I and try out different methods for writing and breaking coded messages, and use these skills to defuse a virtual bomb. The accompanying Scratch Programs can be found here: Workshop Version: https://scratch.mit.edu/projects/311922349/fullscreen/ Home Version: https://scratch.mit.edu/projects/311923110/fullscreen/

Egwyddorion Rhaglennu (Pecyn Gweithgaredd)

Megan Chick Pecynnau Gweithgareddau, Gweithgareddau Cynradd, Pecynnau Gweithgaredd Cynradd, Lefel Gynradd

Get to grips with Blockly – a block-based programming language from Google. Blockly is a block-based visual programming language developed by Google. This pack gives you an introduction to the challenges Google has made for learning Blockly. What you’ll need: – Access to the Blockly website: https://developers.google.com/blockly